Quandlの使い方メモ

quandlでデータ取得

# 東京証券取引所の公開データからソニーのデータを引っ張ってみる
dat = quandl.get(dataset='TSE/6758', returns='pandas', start_date='2017-01-01', end_date='2017-06-10')
print(dat.tail())

# 日経平均
dat = quandl.get(dataset='NIKKEI/INDEX', returns='pandas', start_date='2017-01-01', end_date='2017-06-10')

# Yahoo USAからアップルのデータ
dat = quandl.get(dataset='YAHOO/AAPL', returns="pandas", start_date='2017-01-01', end_date='2017-06-10')
print(dat.tail())

# 終値だけほしいときは銘柄の後に'.4'. .1: openなど、列番号に対応
dat = quandl.get(dataset='YAHOO/AAPL.4', returns="pandas", start_date='2017-01-01', end_date='2017-06-10')
print(dat.tail())

quandl codeとは

  • WIKI/FB’ みたいなやつ
  • quandl codeは2つのパートからなる。'WIKI' はデータ元、'FB' はどの種類のデータか
  • 各コードはquandleのサイトで調べられる。

Quandl

参考サイト

PythonでQuandlからデータを取得する - Qiita

YAHOO | YFinance | Quandl

GOOG | Google Finance | Quandl

TSE | Tokyo Stock Exchange | Quandl